ข้อมูล
พื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 

     
 
 
เทศบาลใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน สำหรับไฟสาธารณะ ที่ให้ความสว่างตามถนนหนทางนั้น ในปัจจุบัน เทศบาลกำลังดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล
 
ในเขต ทต.บ้านแพรก ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง ในปัจจุบันด้านการสื่อสารและการโทรคมนาคมต่างๆ ในเขตเทศบาลมีความทันสมัยสามารถรถรับทราบ - ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ ด้วยความรวดเร็ว ประกอบปัจจุบัน การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายอย่าง โดยมีที่ทำการไปรษณีย์, องค์การโทรศัพท์ รวมทั้งสถานีรับส่งคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ของภาคเอกชน ให้การบริการครอบคลุมการบริการทุกพื้นที่ นอกจากนี้ในเขตเทศบาล ยังมีการให้การบริการข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนในด้าน INTERNET อีกด้วย
 
 

เทศบาลจัดการบริการด้านสาธารณูปโภค โดยการผลิต และจำหน่ายน้ำประปาบาดาล ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน 2,081 ราย มีบ่อบาดาลจำนวน 2 บ่อ และระบบประปาผิวดินของประปานานาชาติจำนวน 1 บ่อ โดยผลิตน้ำประปาให้ประชาชนใช้ตลอด 24 ชั่วโมง

ในด้านการบริหารฐานะการคลัง ของกิจการประปาเทศบาล การประปาไม่ได้ประสบสภาวะการขาดทุน เหมือนกับกิจการประปาส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้กำไรจากการดำเนินการมากนัก เนื่องจากเทศบาลคำนึงถึงผู้ใช้น้ำเป็นสิ่งสำคัญ
 
การอุตสาหกรรม
ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ที่มีในเขตเทศบาลเป็น อุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็ก เช่น การแปรรูปอาหาร การจักสาน การประดิษฐ์ของที่ระลึก
การพาณิชยกรรม/การบริการ
ลักษณะการประกอบการค้าและการพาณิชย์ ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการค้าขายขนาดเล็ก ภายในย่านชุมชนภายในเขตเทศบาล โดยประชาชนจะเปิดร้านขายของชำ และขายสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 84 แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ

ธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพรก จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์ : 035-386-707
จำนวนผู้เข้าชม 1,025,035 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com