ข้อมูล
พื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

     
 


นางสาววลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพรก


นายนวสินธุ์ ชำมะรี
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพรก
 
 


นางสาวสาวิตรี วรรณาลัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกัญชริญา เปรมจิต
นักจัดการทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาวอัญมณี แซ่หว่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายคชมาส คำถนอม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางเบญจมาศ ฉายเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายธรีเดช ตาแก้ว
นิติกร


นายสุเทพ ประกอบสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์ : 035-386-707
จำนวนผู้เข้าชม 1,557,836 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com