ข้อมูล
พื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

     
 
 
ชาวตำบลบ้านแพรก มีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบท เป็นสังคมขนาดกลาง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างรู้จัก และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันแบบญาตพี่น้อง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 
บริการทางสาธารสุข ประกอบด้วยสถานบริการต่างๆ ดังนี้

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
    จำนวน 5 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
การศาสนาประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
สถานบันองค์กรทางศาสนา มี วัด จำนวน 3 แห่ง

วัดโบสถ์

วัดเขียนลาย

วัดหลวงพ่อเขียว
ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง

ศาลจ้าวจุ้ย

ศาลเจ้าบ้านแพรก
 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว
โรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนวัดโบสถ์

โรงเรียนวัดเขียนลาย
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านแพรก
จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพรก
 
 

รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน
  - คันที่ 1 บรรจุน้ำได้ 5,000 ลบ.ม.
  - คันที่ 2 บรรจุน้ำได้ 10,000 ลบ.ม.

รถยนต์ดับเพลิง บรรจุน้ำได้ 2,000 ลบ.ม.
    จำนวน 1 คัน

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    จำนวน 100 คน
 
เทศบาลตำบลบ้านแพรก ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย ที่นับถือวันจะเลือนหาย โดยการจัด ให้มีการอนุรักษ์และริเริ่มประเพณีที่สำคัญขึ้น เป็นประจำทุกปี ดังนี้

ประเพณีวันสงกรานต์ เดือนเมษายน จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ก่อพระเจดีย์ทราย กีฬาพื้นบ้าน จัดประกวดนางสงกรานต์

ประเพณีการแห่เทียนพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม จัดแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษาไปตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาล

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน จัดงานประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทง ประกวดร้องเพลงไทย
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์ : 035-386-707
จำนวนผู้เข้าชม 1,557,761 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com