ข้อมูล
พื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

     
 
 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแพรก


การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน


การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การขออนุญาตก่อสร้าง


เอกสารประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอัคคีภัยและการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร


แบบคำร้องทั่วไป


เอกสารประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไชปัญหายาเสพติด


เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด

 
  (1)  
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์ : 035-386-707
จำนวนผู้เข้าชม 1,424,388 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com