หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแพรก เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแพรก เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแพรก เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแพรก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านแพรก [ 5 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแพรก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพรก [ 28 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแพรก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)