ข้อมูล
พื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 

     
 


นายชุมพล ธรรมรักขิโต
ประธานสภา
 


อมร วงศ์โท
รองประธานสภา


นายพิสิษฐ์ ศุภรัตน์
เลขานุการสภา
 
 


นายประจวบ วัยเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายวิศิษฐ์ รุ่งเต่า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสมเจตร์ จีระวัตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสมพร คำถนอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางสิริน สุภาพักตร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายตี๋ แก้วกระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายถวัลย์ อริยพฤกษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายวิเชียร วัดศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสามารถ ภู่ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์ : 035-386-707
จำนวนผู้เข้าชม 1,079,603 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com