หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติกโพลีเอทธีลีน ในงานกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในงานกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ในงานกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ในงานกองสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ P.V.C ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว รวมความยาว 14 เมตร บริเวณโรงประปาวัดเขียนลาย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]จ้างโครงการเจาะประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4