ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บ้านแพรก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 27 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256393,37580,957----------174,332
256230,425142,30590,02852,06291,27696,78190,15185,06164,95173,85861,82190,722969,441
256134,24822,33338,09142,03260,64562,49746,40037,79767,177100,98155,83087,847655,878
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 ก.ย. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560   121,172
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,920,823
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี