หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหาร
บุคคล

การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านแพรก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
 
 
 

     
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
“บ้านแพรก” ที่มาของคำว่าบ้านแพรก มีผู้ให้ความหมายมาจากคำว่า “แยก” เดิมที่มีข้าราชการในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาผู้หนึ่งชื่อว่า ตาเมฆ เดิมเป็นเมืองสุพรรณบุรี รับราชการในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาช้างหลวง ได้นำโขลงช้างลงอาบน้ำในแม่น้ำลพบุรีที่ไหลผ่าน พื้นที่นี้อยู่เนื่องๆ จนทำให้ทางขึ้นดังกล่าวเป็นลำลึกกว้างขึ้นทุกปี เมื่อถึงฤดูน้ำมาก กระแสน้ำก็จะกัดเซาะแนวดังกล่าว จนทำให้แม่น้ำลพบุรี
ไหลแยกตามแนวนี้ เลยขนานนามคลองดังกล่าวว่าคลองตาเมฆ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำลพบุรีแยกตรงปากคลองตาเมฆ เป็นที่ตั้งของอำเภอ จึงเรียกว่าแยก นามนี้ชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็น “แพรก” และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า เป็นบ้านแพรก จนถึงทุกวันนี้ ที่มาของบ้านแพรกอีกความหมายหนึ่ง น่าจะมาจากคำว่า “แพ” “รก” เพราะชาวบ้านแถบนี้แต่โบราณ บ้านเรือนสมัยก่อนอยู่สองฝั่งแม่น้ำลพบุรีบริเวณนี้ นิยมสร้างเรือนแพอยู่สองฝั่ง ทำให้ชุมชนดังกล่าวเริ่มมีการค้าขายที่พ่อค้าแม่ค้ามาแวะเวียนทำการค้ามาก รวมทั้งชาวเรือที่เดินทางในลำน้ำสายนี้ เมื่อผ่านบริเวณดังกล่าวก็จะหยุดพักแรม จนทำให้บริเวณนี้มีเรือนแพ เรือต่างๆ จอดบริเวณนี้จนดูรก จึงเรียกบริเวณนี้ว่า บ้านแพ-รก นานปี ชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็นบ้านแพรกในปัจจุบัน
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านแพรก ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ้านแพรก ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งเดิมก่อนจะมาเป็นเทศบาลนั้น ได้บริหารงานท้องถิ่นในรูปแบบของสุขาภิบาล รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 44 ปี (สุขาภิบาลจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2499)
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านแพรก ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอำเภอตอนเหนือสุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 130 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 53 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.27 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ต.บ้านแพรก (เขตท้องที่ อบต.สำพะเนียง)
  ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 1, 3 ต.สำพะเนียง (เขตท้องที่ อบต.สำพะเนียง)  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมูที่ 3 ต.บ้านแพรก (เขตท้องที่ อบต.สำพะเนียง)
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 2 ต.สำพะเนียง (เขตท้องที่ อบต.สำพะเนียง)  
 
 

 
 
 
 
สภาพภูมิประเทศของตำบลบ้านแพรกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ภายในตำบลมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านได้แก่ แม่น้ำลพบุรี โดยไหลผ่านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพรก ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลสำพะเนียง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักจากจังหวัดลพบุรี
 
 
   
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน กันยายน - มกราคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
 
 
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำงาน ทำสวน พืชผลที่ปลูก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียว เป็นต้น ประชากรบางกลุ่มทำการปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,075 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 1,010 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67

หญิง จำนวน 1,065 คน คิดเป็นร้อยละ 51.33
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 838 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,633.86 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  ตำบลบ้านแพรก
1   ชุมชน บ้านแพรกพัฒนา 307 298 605 332
  2   ชุมชน บ้านแพรกพัฒนา 95 107 202 70  
3   ชุมชนตนรักถิ่น 96 127 223 72
  4   ชุมชนเอื้ออาทร 155 151 306 126  
  ตำบลสำพะเนียง
1   ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย 150 175 325 101
  2   ชุมชนสร้างสรรค์สำพะเนียง 207 207 414 137  
    รวม 1,010 1,065 2,075 838
ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2559 จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแพรก
 

 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์ : 035-386-707 โทรสาร : 035-200-644
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านแพรก
จำนวนผู้เข้าชม 16,386,950 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 063-193-9833
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10