ข้อมูล
พื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 

     
 


นางสาววลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพรก


นายนวสินธุ์ ชำมะรี
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพรก
 
 


นางสาวสาวิตรี วรรณาลัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกัญชริญา เปรมจิต
นักจัดการทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาวอัญมณี แซ่หว่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายคชมาส คำถนอม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางเบญจมาศ ฉายเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายสุเทพ ประกอบสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายโสภณ คำถนอม
ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์ : 035-386-707
จำนวนผู้เข้าชม 729,741 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com