ข้อมูล
พื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 

     
 
 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแพรก


การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน


การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การขออนุญาตก่อสร้าง


เอกสารประชาสัมพันธ์ในการป้องกันอัคคีภัยและการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร


แบบคำร้องทั่วไป


เอกสารประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไชปัญหายาเสพติด


เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด

 
  (1)  
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์ : 035-386-707
จำนวนผู้เข้าชม 589,668 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com