ข้อมูล
พื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 

     
     

 
อย 0023.3/ว702 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และส่งเสริมด้านความปลอดภัยไปสู่สถานศึกษา  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.5/700 รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS ณ 30 พฤศจิกายน 2561  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย0023.3/ว22552 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่าการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย0023.3/ว22520 กำหนดวันหยุดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย0023.3/ว22545 การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว22513 ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว22510 เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  [ 13 ธ.ค. 2561 ]    
 
อย0023.5/ว22439 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  [ 12 ธ.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 601
     
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์ : 035-386-707
จำนวนผู้เข้าชม 730,006 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com