ข้อมูล
พื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 

     
     

 
อย 0023.3/ว 265 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Moral Development S  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว11068 โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2  [ 22 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.4/ว 11030 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย0017.2/ว10741 แจ้งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว11009 การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยิม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ ว 10964 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปีงบปี 2561  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.3 / ว 10981 เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามทแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรม การอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรีนยรู้ของไ  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.1/ว 10952 การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  [ 21 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 518
     
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์ : 035-386-707
จำนวนผู้เข้าชม 368,479 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com