ข้อมูล
พื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 

     
     

 
อย0023.3/ว17440 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด  [ 24 ก.ย. 2561 ]    
 
อย0023.3/ว17440 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด  [ 24 ก.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.1/ว 524 เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน  [ 21 ก.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว 17414 ผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561  [ 22 ก.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.5/ว 17413 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 21 ก.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว17387 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภ  [ 21 ก.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.1/ว17365 การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  [ 21 ก.ย. 2561 ]    
 
อย0023.3/ว17328 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 561
     
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์ : 035-386-707
จำนวนผู้เข้าชม 525,443 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com